Strona głównaEsejeEsej nr 2 - CZYM I PO CO JEST DZIENNIK ELEKTRONICZNY?

Esej nr 7 - ZNACZENIE TUTORINGU RODZINNEGO – WZAJEMNA WSPÓŁPRACA

Esej w Tygodniku (część 7)

 
ZNACZENIE TUTORINGU RODZINNEGO – WZAJEMNA WSPÓŁPRACA
 

Przy omawianiu kwestii tutoringu w edukacji uczniów, często popełnianym błędem jest utożsamianie tutoringu rodzinnego z tak bardzo rozpowszechnionym szczególnie w edukacji anglosaskiej tutoringiem dydaktycznym. To nieporozumienie ma poważne konsekwencje, bowiem tutoring rodzinny stawia sobie o wiele głębsze zadania niż skupienie się jedynie na badaniu rozwoju postępów w zdobywaniu wiedzy poszczególnych uczniów.
Kształtowanie charakteru, formowanie osobowości, rozwijanie poczucia własnej wartości, pomoc w rozwoju osoby zarówno pod względem intelektualnym jak i społecznym są tymi obszarami, które głównie interesują Rodziców i Opiekuna, chociaż kwestie dydaktyczne też są ważne, ale jedynie w aspekcie wychowawczym. Tutoring rodzinny nie jest zatem zwykłą wywiadówką znaną większości z nas z osobistego doświadczenia, jest natomiast najważniejszym narzędziem ewaluacji i stanowi „serce” systemu edukacji spersonalizowanej i zróżnicowanej.
Wychodząc z założenia o pierwszoplanowej roli rodziców w wychowaniu dzieci, najwyższy poziom edukacji osobowej dzieci może zapewnić jedynie ścisła współpraca szkoły i domu. Podstawowym celem pracy opiekuna jest pomoc we wzrastaniu w cnotach i wolności jego wychowanków. W praktyce oznacza to pomoc w wyznaczaniu realnych celów pośrednich w rozwoju i ich realizacji. Te cele muszą być ustalane w ścisłej współpracy domu i szkoły, dlatego rola Rodziców jest tu pierwszoplanowa, bowiem to Oni najlepiej znają swoje dzieci. Rola Opiekuna będzie zawsze rolą służebną, pomocniczą. Stąd tak ważna jest samoświadomość Rodziców i współpraca Tutora z Rodzicami.

Wspólpraca z rodzicami i jej znaczenie:
Tutor rodzinny-opiekun, w odróżnieniu od nauczyciela, przede wszystkim pracuje z rodzicami ucznia i samym uczniem. Jego zadaniem jest zatem dołożenie wszelkich starań, by pomagać Rodzicom w wywiązywaniu się z nałożonej na Nich, przez prawo naturalne, odpowiedzialności jako pierwszych wychowawców. Niezbędne jest tutaj wzajemne zaufanie obu stron.
Głównym obowiązkiem opiekuna jest przeprowadzanie regularnych spotkań z rodzicami i uczniem, z zachowaniem częstotliwości ustalonej w danej szkole.
Tutor powinien cieszyć się naturalnym autorytetem u rodziców swoich podopiecznych. Ścisła współpraca szkoły i domu – jak to już zostało podkreślone - przynosi najlepsze rezultaty edukacyjne. Dlatego by spotkania tutoringowe przynosiły pożądane owoce Rodzice we wzajemnej rozmowie powinni sobie często stawiać następujące pytania:
1. Czy wymagają od siebie samych tego, co później od dzieci?
2. Czy dbają o detale, drobne sprawy, ale nie upierają się przy nieistotnych i arbitralnych szczegółach?
3. Czy w przypadku nieposłuszeństwa dzieci pytają ich o powód?
4. Czy zapalają dzieci do szczytnych ideałów i wysokich oczekiwań?
5. Czy potrafią respektować zwiększającą się z wiekiem wolność swoich dzieci?

Powyższe pytania, szanując osobistą wolność i delikatność relacji rodzinnych, mogą pomóc Rodzicom w refleksji nad ich sposobem budowania autorytetu. Mogą także pomóc w refleksji nad jakością spotkań tutoringowych - czy zawsze jesteśmy do spotkania tutoringowego przygotowani, czy mamy notatki z poprzedniego spotkania, czy omówiliśmy we dwoje sporne kwestie i problemy, czy, słowem mówiąc, jesteśmy jednością.
Podobne pytania i refleksje ze swojej strony zawsze zadawać będzie sobie Opiekun, a wtedy spotkania opiekunowskie będą stawać się źródłem satysfakcji i twórczej fascynacji obu stron w budowaniu harmonijnej osobowości swojego Dziecka i Wychowanka.


Piotr Milczanowski

Ostatnio zmieniany środa, 20 luty 2019 18:48

Dołącz do nas

Rekrutacja na rok 2020/2021

Kalendarz

loader

Użytkownicy

Odwiedza nas 19 gości oraz 0 użytkowników.

Logowanie 
 

Napisz do nas

Jeśli masz jakiekolwiek pytania napisz do nas na adres

szkola.wierchy@krakow.sternik.edu.pl

lub skorzystaj z formularza kontaktowego w dziale kontakt.

Kontakt

WIERCHY Szkoła Podstawowa Fundacji Sternik-Kraków

ul. Radzikowskiego 52, 31-315 Kraków

tel.: 12 623 76 24