Strona głównaEsejeEsej nr 10 - Jak efektywnie i z korzyścią dla siebie uczyć się chemii ?

Esej nr 3 - Cnoty miesiąca i ich znaczenie w procesie wychowawczym

Esej w Tygodniku (część 3)

 

 

            Cnoty miesiąca i ich znaczenie w procesie wychowawczym

 

Współcześnie jakichkolwiek tradycyjnych wartości trudniej jest bronić w świecie, w którym istnieje tak wiele różnych punktów widzenia wzajemnie się negujących [M. Mead: Kultura i tożsamość…, s. 120]. Rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych wywiera bardzo duży wpływ na kulturę oraz modyfikuje status tożsamości. Współczesne wspólnoty otwierają się na inne kultury, co prowadzi do przekształcenia ich własnej tożsamości. Wierzę, że można kształtować zmiany cywilizacyjne w sposób kreatywny i pozytywny. Jak więc mamy wychowywać dzieci? Czym najmłodsze pokolenie ma się kierować w życiu, skoro współczesny świat odrzuca większość zasad?

W poprzednich epokach człowieka kształtowała rodzina – szkoła – Kościół. Te instytucje regulowały życie wychowanka, wyznaczały system wartości, były jak szalupy ratunkowe. Człowiek czuł się bezpieczny, pełen nadziei. Gdy problemy go przerastały mógł wrócić na szalupę i znaleźć w niej harmonię. Dziś jednak, coraz więcej ludzi traci wiarę, przestaje ufać nauce. Czują, że zachwiało się ich poczucie bezpieczeństwa. Do środowiska wychowawczego dziecka dołączyły media, które zmieniły to środowisko, ale nie odrzuciły poprzednich jego elementów. Odmieniły jednak kulturę.

Dokonujące się przemiany społeczno­-kulturowe, a szerzej ujmując – cywilizacyjne, modyfikują postrzeganie i rozumienie wymiaru wychowania. Zmieniają się cele, a co za tym idzie rola wychowania. Szkoła Wierchy odpowiada na ten złożony problem stawiając w centrum osobę człowieka, a nie społeczność. Poszukując odpowiednich wartości dla współczesnego wychowania, cała działalność wychowawcza placówek STERNIKa została oparta na zasadach, wśród których na pierwszym miejscu wymienia się wychowanie dzieci i młodzieży „zgodnie z integralną koncepcją osoby ludzkiej, jej godnością i wolnością, przez rozwijanie cnót ludzkich, takich jak sprawiedliwość, odpowiedzialność, szacunek dla innych ludzi, dążenie do poznawania prawdy, solidarność, uczciwość, prawdomówność, lojalność, pracowitość, roztropność, czerpiąc z najlepszego dorobku kultury chrześcijańskiej: polskiej i europejskiej”.

W Szkole Wierchy właśnie na cnotach opieramy nasz program wychowawczy. W personalistycznym wychowaniu chodzi bowiem o „usprawnianie” całego człowieka, poprzez „wytworzenie” (uformowanie) w nim sprawności pozytywnych, czyli cnót, i eliminowanie sprawności ujemnych, czyli wad. Natura człowieka, szczególnie chłopca, domaga się realizowania dobra. Dlatego wychowanie wiąże się z usprawnianiem ku dobru, a cnoty są narzędziem usprawniającym człowieka w czynieniu dobra, poprzez akty rozumnej i wolnej decyzji. Na każdy miesiąc proponowana jest jedna cnota, która staje się celem wysiłków wszystkich osób współtworzących Szkołę. Ten wspólny wysiłek rodziców, nauczycieli i uczniów sprawia, że wszyscy – nie tylko dzieci – mają okazję do pełnego rozwijania swojego człowieczeństwa. Ta praca nad sobą stanowi fundament kształtowania właściwej postawy wobec samego siebie, budowania odpowiednich stosunków międzyludzkich, a także relacji z Bogiem.

Zapominamy też o tym, jak znacząca jest rola mediów, która nieustannie ulega wzmocnieniu – głównie przez telewizję i podłączony do komputera internet, również przez powszechność telefonów komórkowych. W społeczeństwie medialnym jakim się współcześnie stajemy (takim, w którym dominującą formą kontaktów społecznych są kontakty pośrednie), media cyfrowe stały się nowym środowiskiem człowieka. Szkoła ma obowiązek oprócz kształtowania człowieka przygotować go również do życia i zawodowego funkcjonowania w społeczeństwie.

Bp Adam Lepa pisze, że edukacja medialna zwana „pedagogiką mass mediów” to dyscyplina która opracowuje teorie formowania postaw, niezbędnych wychowankowi do takiego odbioru mediów, aby mogły się one przyczynić do wzrostu jego doskonałości duchowej. (…) Przedmiotem pedagogiki mass mediów jest proces wychowania do mediów [bp A. Lepa: Pedagogika mass mediów. Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 2000]. „Celem pedagogiki medialnej jest: opisywanie i analizowanie właściwości oraz możliwości edukacyjnych mediów, badanie ich oddziaływania, wpływu i roli w realizacji celów dydaktycznych i wychowawczych, a także opracowywanie optymalnych sposobów stosowania mediów w zorganizowanych procesach edukacyjnych”. [Encyklopedia XXI wieku. Pod red. T. Pilcha. Tom IV (P). Wydawnictwo Akademickie „Żak” , Warszawa 2006]

Dążymy do tego celu, ale wiele zadań jeszcze przed nami.

Ewa Marcinek
– nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz informatyki

Dołącz do nas

Rekrutacja na rok 2020/2021

Kalendarz

loader

Użytkownicy

Odwiedza nas 22 gości oraz 0 użytkowników.

Logowanie 
 

Napisz do nas

Jeśli masz jakiekolwiek pytania napisz do nas na adres

szkola.wierchy@krakow.sternik.edu.pl

lub skorzystaj z formularza kontaktowego w dziale kontakt.

Kontakt

WIERCHY Szkoła Podstawowa Fundacji Sternik-Kraków

ul. Radzikowskiego 52, 31-315 Kraków

tel.: 12 623 76 24